Autovrij

Fietsroute zonder auto’s zoals het jaagpad langs de Leie en het Guldenspoorpad.

Autoluw

Straat met zeer weinig autoverkeer zoals de Wolvendreef.

Afgescheiden fietspad

Fietspad met een afscheiding tussen de rijweg en het fietspad zoals in de President Kennedylaan.

Fietsmarkering

Gemarkeerde fietspaden en fietssuggestiestroken op de rijweg zoals in de Heulsestraat.

Gemengd verkeer

Rijweg zonder fietsmarkeringen, fietsers delen de rijweg met andere weggebruikers zoals in de Sint-Denijsestraat.
Hier iets toevoegen?