Albertpark

Wijds park aan de oever van de Leie gesierd door het kunstwerk ‘Moeder aarde’, met wandelpaden en rustpunten.

Begijnhofpark

Ommuurd stadspark waar de restanten van een oude scheidingsmuur, een kapelletje en oude gemetselde poorten bewaard bleven. Het park geeft ademruimte aan de binnenstad en biedt geregeld plaats aan evenementen. In het park liggen Museum 1302 en de dienst toerisme.

Bellegembos

Gemengd loofbos op een heuvel met een zeer divers karakter. Enkele bronnetjes monden uit in een moeras van waaruit de Bosbeek ontspringt.

Boerenhol

Bomenrijk stadsparkje tussen de Sint-Maartenskerk en het Begijnhofpark.

Cisterciënzerplein

Verscholen park met een buurtspeelpleintje in een groene oase van rust. Heerlijk om je even terug te trekken uit de bewoonde wereld.

Ecolab KULAK / Vlasakker

De KU Leuven campus Kortrijk (Kulak) richtte een deel van de campus natuurvriendelijk in met graslanden, bossen, houtkanten, poelen, akkers en een boomgaard. In de Vlasakker loopt de Pietjepatersbeek met zacht glooiende natuurlijke oevers.

Ecologisch park Kortrijk Weide

Het ecologisch stadspark in het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide ligt aan de oever van de Leie. Het park wordt natuurlijk en ecologisch ingericht. Er komt een watertuin, een vuurplek en plaats voor fauna en flora. (wordt ingericht in de komende jaren)

Gebroeders van Raemdonckpark (Drie Hofsteden)

Langgerekt park rond een grote vijver met natuurlijke oevers en vlonders waar je kan vissen. In het park groeien veel verschillende soorten bomen en struiken. Buurtbewoners en wandelaars halen hier hun hart op en vinden rust en ruimte om te wandelen en spelen in het park.

Groeningepark

Het park rond de Groeningepoort is de plek waar in 1302 de Guldensporenslag werd uitgevochten. Tegenwoordig kan je wandelen en verpozen in het park rond de oude poort.

Heulebeekvallei

Natuurlijk ingericht gebied langs de Heulebeek met vochtige wei- en hooilanden, knotwilgen kleine bosjes … Een wandel- en fietspad slingert door het gebied. Het centrale deel tussen de Kortrijksestraat en Izegemsestraat wordt ingericht in 2018 en is tot dan enkel toegankelijk via een graspad.

Kasteelpark 't Hoge en de rozentuin

Klassieke formele kasteeltuin met vijver, gesculpteerde gazons en oude bomen. Aan de achterzijde ligt een rozentuin.

Kasteelpark Blommeghem

Historisch kasteelpark met grote diversiteit aan bomen.

Kasteelpark Heule

Een Engels stadspark rond het oude kasteel met een grote vijver en oude bomen. In het park is plaats voor ontmoeting, ontspanning en spel.

Kennedybos

Jong bos met de nadruk op ecologie met een vijver omringd door een rietkraag. Je kan wandelen op de aangegeven paden.

Kleiputten

De kleiputten bestaan uit een parkgebied dat je vrij kan bezoeken. Het natuurgebied met grillig reliëf en unieke fauna en flora is enkel toegankelijk tijdens geleide wandelingen.

Koningin Astridpark

Een stadspark met plaats voor wandelen en spelen. Buurtbewoners vinden er ruimte en rust in de druk bevolkte buurt.

Kooigembos

Het bos en het glooiende landschap rondom zijn beschermd waardevol landschap. Kooigembos is enkel toegankelijk via een veldweg in het verlengde van de Kooigembosstraat.

Langwater

Parkgebied met een vijver, twee zones voor volkstuinen en een fietsdoorsteek (aanleg afgerond in het najaar van 2017).

Leievallei 't Schrijverke

Natuurgebied met bos langs een oude arm van de Leie. Van het natuurgebied is slechts een deel open voor publiek en dat is enkel toegankelijk buiten het broedseizoen.

Leilekkerland

Groene rustzone met volkstuintjes op de tip van het Buda-eiland, met zicht op de Leie.

Magdalenapark

Historisch park nabij de hogeschool met een hotspot voor studenten.

Natuurtuin Desloovere

Natuurtuin tussen een woonwijk en de R8, volledig in het teken van biodiversiteit.

Neerbeekvallei

De Neerbeekvallei is een groene oase in het dichtbevolkte Bissegem. De Neerbeek stroomt tussen het groen en de vallei is een groene verbinding tussen het ontmoetingscentrum en de Leie.

OC-Park en Decauvillepark

Park aan het ontmoetingscentrum, pal in het centrum van Marke. Wandel door de boomgaard met notenbomen, langs de vijver met het bijeneiland en steek even de straat over naar de kinderboerderij. In 2018 breiden we het OC-park verder uit en richten we het nieuwe Decauvillepark in. Het landschapspark krijgt een groene wandel- en fietsverbinding tussen het Markebekepad en het Preshoekbos naast het nieuw aan te leggen bedrijventerrein.

Omgeving Muziekcentrum

DJ-booth (breng je eigen mp3-speler mee!)
We waarderen de bestaande groenzone op voor de gebruikers van het muziekcentrum en de buurt. In de aanleg leggen we de link naar muziek: DJ-booth, zitmeubilair en muzikale speeltoestellen. (wordt heraangelegd in de komende jaren)

Park Blauwe Poort

Groot stadspark gericht op de achterliggende wijken met veel bomen waaronder kerselaars. Het park biedt de buurtbewoners plaats voor spel en sport en beschikt over een grote hondenloopweide.

Park De Dubbele Haagjes

Een buurtpark gericht op de bewoners met een ligweide, trapveldje, speelpleintje voor de buurt en een buurthuis.

Park Nolf

Een historische tuin achter het voormalige ziekenhuis in de Loofstraat. Met een grote vijver, glooiende graszone en twee gloriettes (prieeltjes).

Pradopark

Het buurtpark creëert ruimte voor verpozing voor de bewoners en speelruimte voor de kinderen uit de buurt. Met een trapveldje en buurtspeelpleintje.

Stadsgroen Ghellinck

In het verstedelijkt Bissegem wordt stadsgroen Ghellinck een groene long voor de inwoners. Met het groengebied zetten we in op het ontwikkelen van natuur en recreatie. Natuur beleven, tuinieren en spelen krijgen er een prominente plaats. (wordt ingericht in de komende jaren)

Stadsgroen Marionetten

Stadsgroen Marionetten is een ecologisch recreatief natuurpark. Je wandelt er door verschillende stukken landschap: boskanten, waterpartijen, open plekken, verdoken hoeken, een speelheuvel, een bos om in te ravotten en weilanden. Het volledige gebied van stadsgroen Marionetten is open voor publiek maar nog niet het hele gebied is ingericht.

Ten Akker

Driehoekig park als een eiland tussen de bewoning. Door het park loopt een dolomietpad. Een speelpleintje en basketdoel geven speelruimte aan kinderen en jongeren uit de buurt.

Tinekesbos

Recent aangelegd groengebied met een geboortebos en nog in te richten avontuurlijke speelzone.

Tuin Messeyne

Romantische tuin uit de 19de eeuw tussen hoge muren met een grillige vijver. Oase van rust, ideale plek om rustig een boek te lezen midden in de stad.

Tuin Tacktoren

Verborgen stadstuin in het hart van het Buda-eiland.

Venning

Natuurzone met volkstuintjes, een vlindertuin en een speelzone met ravotveldje. In de open ruimte vind je kleine landschapselementen en grachtjes.

Vetex

Een oude directeurstuin van de voormalige textielfabriek met een bakstenen vijver en mooie oude historische bomen. Een verdoken oase van rust.

Vlienderkouter

Een waardevolle groene beekvallei langs de Neerbeek met een grasland beheerd door schapen en een hondenloopweide.

Volksplein

Plein met groen in verschillende niveaus en zitmuurtjes om even te verpozen.
Hier iets toevoegen?