School Broeders Van Dale

Door de nabijheid van het front en de aanwezigheid van het spoorwegnet was Kortrijk een doorgangspunt voor (vooral Engelse) krijgsgevangenen.

Jozef Vandaleplein 7a
8500 Kortrijk

De school van de broeders Van Dale (nu La Cantine) was één van de plaatsen waar krijgsgevangen een onderkomen kregen voor ze op de trein richting Duitsland gezet werden.

De Kortrijkzanen juichten de krijgsgevangenen toe en zorgden voor kledij en voedsel. De Belgische krijgsgevangen werden bestookt met vragen over het front en de toestand van zonen en vaders.

Op zekeren dag dat er eenige Fransche krijgsgevangenen binnen gebracht werden, vergezelden wij hen tot op de markt. Er werden onder de weg verscheidene artikelen gekocht om aan de krijgsgevangenen al gaande te overhandigen, er was onder ons eenen die 3 à 4 kgr appels gekocht had, maar ongelukkiglijk er was eenen appel bij die half rot was, en gegeven was aan eenen Sénégalees. De Sénégalees mikte de appel naar eenen Duitschen officier, en had hem te treffen van achter op zijnen helm, waarop de appel uit een spatte. De officier was in overtuiging dat eenen burger was die hem dat gelapt had, omdat er eenen van ons, voorzeker ne voetbal speler, geroepen had ‘goal!’ Het was afgeloopen met de krijgsgevangenen te vergezellen.

– memoires Evarist de Geyter