Het Vlaams Huis

Het Vlaams Huis werd gebouwd in 1912-1913. Het was voor, tijdens en na oorlogstijd een gekende ontmoetingsplaats voor Vlaamsgezinden. Eén van hen was de Kortrijkse dokter Depla die ijverde voor een onafhankelijk Vlaanderen.

Groeningestraat 19
8500 Kortrijk

Door middel van zijn zetel in de Raad van Vlaanderen trachtte hij tijdens WOI concrete resultaten te boeken in zijn strijd. Hiervoor schuwde hij de samenwerking met de Duitsers niet. Op een meeting in februari 1918 pleitte dokter Depla in het openbaar voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Er waren zo’n 200 aanwezigen. Zijn loyaliteit aan de Duitsers pakte evenwel slecht uit, want na de oorlog werd hij als enige Kortrijkse activist ter dood veroordeeld. Dit werd niet uitgevoerd omdat hij was gevlucht naar Nederland.