Oorlogsmonument

Op 28 oktober 1918 overschouwde luitenant-generaal Watts, bevelhebber van het 16de Britse legerkorps, zijn troepen op de Grote Markt. Hij werd onthaald op de tonen van drie volksliederen: de Brabançonne, de Marseillaise en God Save the Queen.

Grote Markt
8500 Kortrijk

De generaal kreeg terstond het Belgische ereburgerschap.

Hij schonk het vaandel van het regiment dat Kortrijk bevrijdde aan de stad. Daarna volgde een défilé van de geallieerde troepen die door de geterroriseerde bevolking op luid applaus werd onthaald. Het oorlogsmonument voor de gesneuvelde Kortrijkzanen van WOI werd opgericht aan de achterkant van het Belfort. Het werd onthuld in aanwezigheid van prins Leopold op 15 juli 1923.