Nationale Bank

Sinds 1879 al doet dit gebouw ononderbroken dienst als bank. Oorspronkelijk was hier de bank van Kortrijk gevestigd, zo ook tijdens WOI. Omdat de Nationale Bank van België tijdens de oorlog geen nieuw geld meer kon uitgeven, drukten steden en gemeenten hun eigen oorlogsgeld.

Waterpoort 1
8500 Kortrijk

Er waren op dat moment zelfs vier soorten geld in omloop: de oude Belgische biljetten, nieuwe Belgische biljetten die de Generale Bank drukte op bevel van de Duitsers, Duitse Marken, en tenslotte het plaatselijke noodgeld. De Kortrijkse handelaars aanvaardden dat noodgeld trouwens met tegenzin uit vrees dat het na de oorlog zijn waarde zou verliezen.