Rollegem

Rollegem betaalde een zware tol tijdens de oorlog en leed onder verordeningen, opeisingen en inkwartiering. Er stierven 12 Rollegemnaren als militair, 6 als weggevoerde arbeider en 1 als burgerlijk slachtoffer.

Rond 21 oktober 1918 was de vreugde groot toen de Engelse bevrijders het dorp bereikten.