Kasteel van Heule

Het kasteel van Heule uit 1895 is het voormalig buitenverblijf van de familie Goethals. In het park bevinden zich het mooie koetshuis (nu bibliotheek) en een drietal opmerkelijke moerascipressen.

Heulepark

Ooit was Heulepark, een Engels landschapspark, de stadstuin van een landhuis met bijhorende koetshuizen. Heulepark is nu een historisch park voor publiek gebruik en de groene long van Heule. Door deze vergroening verhoogt de stad de leefbaarheid in de nieuwe dorpskern van Heule.

Heuleplaats

Heule is een levendige gemeente met Heuleplaats als kloppend hart. De cafés en handelaars zorgen er voor heel veel passage en het is natuurlijk ook een belangrijke doorgangsweg.
Hier iets toevoegen?