Schoenen Verduyn

Lange-Steenstraat 24
8500 Kortrijk