Banque de Courtrai et de la Flandre Occidentale

'Gij stondt gereed voor den Strijd, verzamelt eenige mannen rondom U, stichtet een deel van de ondergrondsche beweging en gaaft u ten beste.'

Waterpoort 1
8500 Kortrijk

Net zoals zoveel gebouwen in Kortrijk raakte de Banque de Courtrai et de la Flandre Occidentale, gesticht in 1873 en gepatronneerd door de Société Générale de Belgique, vernield tijdens het grote bombardement van 21 juli 1944. Dus op de nationale feestdag van België! Een herdenkingsplakkaat 40-45 in de Hazelaarstraat herinnert aan drie bankbedienden, slachtoffers van WO Il. Het zijn Jean Mahaut, Jerome Josson en Frits Spriet.

Bediende Frits of Frédéric Spriet overleed op 26 december 1944 in een concentratiekamp op 35-jarige leeftijd.

Hij was een verzetsstrijder, aangesloten bij ‘de Weerstand’ Na zijn arrestatie nam Zijn vrouw Coralie Debusschere zonder aarzelen zijn plaats in de ondergrondse beweging over. Leve de koning Leopold III - Leve België, staat op zijn bidprentje te lezen.