Postgebouw

Van het in 1906 ingehuldigde neogotische postgebouw aan de Graanmarkt bleef na het bombardement van 21 juli 1944 enkel nog de torenspits overeind.

Graanmarkt
8500 Kortrijk

Het prestigieuze postgebouw van Kortrijk was gebouwd door architect Pierre Langerock (1859-1923). Niet alleen de postdiensten maar ook de telegrafie en de telefooncentrale waren hier ondergebracht. Deze functies behoorden voordien bij het station maar dat was er inmiddels te klein voor geworden. Tijdens WO I vonden via dit postgebouw duizenden postkaarten van soldaten hun weg.

Na 1945 gingen er stemmen op om het waardevolle gebouw nog te restaureren, maar dat plan vond weinig aanhang. Het duurde tot 1960 alvorens op dezelfde plaats een modern postgebouw plechtig geopend werd. Dat is inmiddels alweer vervangen door een woonblok.

Aan de andere hoek van de Graanmarkt was in 1944 een werfbureau van de SS gehuisvest.