Leieboorden

Om de Leie bevaarbaar te maken voor grotere schepen, was een rechttrekking en verbreding van de Leie in het centrum van de stad noodzakelijk. Na deze ingrijpende werken is Kortrijk een gefacelifte stad met een verbrede Leie, nieuwe bruggen, oevers met brede paden, mooie parken en een hersteld contact met het water.

De Leieboorden zijn the place to be! Een groene zone bij uitstek waar jong en oud verzamelen om ongestoord te genieten. En dat middenin de stad! Rond de site van het Koning Albertpark verrees de befaamde Skatebowl, werden de kaaien opgewaardeerd en heeft Kortrijk met Buda Beach zijn eigen stadsstrand. Een nieuwe Leie vergt nieuwe bruggen. Maar liefst zeven imposante exemplaren hertekenen de Kortrijkse skyline en geven haar een duidelijke, sterke look. Geen saaie of uniforme kopies, maar zeven karakterbruggen die zowel bezoekers als bewoners helpen bij het oriënteren. Nu eens grootstedelijk magistraal, dan weer gedurfd zigzaggend. Allemaal hangen ze zeven meter boven de waterspiegel. De Westelijke Ringbrug, de Dambrug, de Groeningebrug, de Collegebrug, de Noordbrug en de Budabrug zijn afgewerkt, de Reepbrug zit nog in de ontwerpfase.